Dyrevelferd i fokus under Femundløpet
Foto Alexander Galak

Dyrevelferd i fokus under Femundløpet

Hundene er de viktigste deltakerne i Femundløpet. Dette er atleter på høyt nivå. Trent gjennom flere år for å kunne få være med i løp. Alle hunder som skal delta på være minst 18 måneder og være vaksinert i henhold til vaksinasjonsregelverket for Femundløpet og Norges Hundekjørerforbund.
Kravene til vaksiner er satt for å sikre at sykdom ikke sprer seg når så mange hunder samlet. Hvis snittet er 10 hunder og det er 160 deltakere blir det 1600 bikkjer. Da er det klart at kravene til vaksinering og hundehelse må være strenge.

Veterinærtjenesten i Femundløpet drives i tett samarbeid med kompetansemiljøet i RaceVets. Opp mot 20 veterinærer er i arbeid under løpet, under ledelse av sjefsveterinær Arild Jøssund og assisterende sjefsveterinær Kjerstin Iversen. Det er et internasjonalt team med veterinærer fra Norge, USA, Italia, Tyskland, Spania og Sverige.

Hovedjobben til løpsveterinærene er å fremme god dyrevelferd og påse at den blir ivaretatt både av arrangører og kjørere. Veterinærenes jobb er å veilede og hjelpe kjørerne med å ta gode valg underveis. Veterinærene opplyser om hundenes helsetilstand som et beslutningsgrunnlag for kjørerne. Samarbeid er nøkkelen.

Når i et løp er det veterinærer inne i bildet?

Det er alltid en presjekk før de store løpene, der undersøkes om den enkelte hund har god nok helse til å starte. Funn fra denne undersøkelsen føres inn i veterinærboken som følger hunden gjennom hele løpet. Det er alltid veterinærer tilstede på alle sjekkpunkter. Veterinærene vurderer hunder når de kommer inn og når de kjører ut. På enkelte sjekkpunkt er det obligatorisk sjekk av alle hunder, med en full klinisk undersøkelse. Kjører får beskjed om status for alle sine hunder og gjør sine valg ut fra det. Og selvsagt er veterinærkorpset tilstede ved målgang.

Hva ser veterinærene etter?

Halte hunder får ikke kjøre videre, dette er en klar regel. I tillegg gjøres en vurdering av Body Condition Score, som handler om vekt og et samlet inntrykk av den enkelte hund. Dette ser veterinærene på for å vurdere om hunden får i seg nok næring til å kunne være med i løpet. Dette er jo ekstremsport ikke bare for kjørere, handlere, veterinærer og arrangører, men i aller høyeste grad også for bikkjene. Mister de for mye vekt og får i seg for lite næring får kjøreren veiledning knyttet til det.

Ekstremsport også for veterinærer

Å være veterinær under Femundløpet er jobb døgnet rundt, fra sjekkpunkt til sjekkpunkt. Lite søvn, avstander og fokus på jobben som skal gjøres. Det handler om å være tilstede i øyeblikket, klare å være fokusert. De små detaljene betyr mye når man skal vurdere hundenes helse.
Belønningen er nærheten til natur, hunder og kjørere.

Foto Dace Znotina
Foto Dace Znotina