Elin Larsen – ny i Femundløpets stab

Elin Larsen – ny i Femundløpets stab

Det er en glede å ønske Elin Larsen velkommen på laget. Elin skal ha ansvar for internadministrasjon, kooordinering av logistikk og flere små og store oppgaver som ingen andre har ansvar for. Elin har altså fått stillingen som potet…..

Gjennom flere år har Elin Larsen som en del av Medvandrerne vært med å hatt ansvar for bla sjekkpunktet Tufsingdalen og bidratt også på andre sjekkpunkt. Dette betyr at Elin hvertfall vet litt om hva hun går til når hun nå har sagt ja til å være en del av Femundløpsorganisasjonen.
Medvandrerne har over år utvidet sin portefølje av arbeidsoppgaver for Femundløpet og har bidratt på mange plasser under løpet. Dette gjør at Elin har bred erfaring fra løpet og derfor raskt vil komme inn i oppgavene.

Elin overtar deler av porteføljen til Kjell Morten Hansen, som ofte har presentert seg som ansvarlig for alt det ikke sportslige. Kjell Morten har bedt om avløsning, men vil nok allikevel ha enkelte oppgaver knyttet til Liverace.

Med Elin på laget har vi fått en engasjert og tydelig person med oss, med lidenskap for hundekjøring og Femundløpet. Elin vet hva det betyr å løfte sammen – kunnskap som er godt å ha med inn i det store maskineriet Femundløpet er.

Foto Martin Rindalsholt
Foto Martin Rindalsholt