Er du i rute med betaling av startkontingenten?

Er du i rute med betaling av startkontingenten?

Innen 30.11.21 må deltakere som vil være med i trekning av startnummer ha betalt full startkontinget. Dette gjelder deltakere i F650, F450 og F200. Deltakere som betaler hele startkontingenten etter 30. november, tildeles startnummer fortløpende etter betalingsdato.
Alle påmeldte deltakere vil få tilsendt en link for betaling. Denne vil bli sendt ut pr mail ca 21.11.21.

F650

 • Full startkontingent NOK 8.000,-
 • Registreringsavgift 2000,- (betalt ved påmelding)
 • Restbetaling 6000,-

Ved påmelding ETTER 15.desember 2021 og innen 15.januar 2022 er startkontingenten NOK 10.000.

F450

 • Full startkontingent NOK 5.500,-
 • Registreringsavgiften på NOK 2.000 (betalt ved påmelding)
 • Restbetaling 3500,-
  Ved påmelding ETTER 15.desember 2021 og innen 15.januar 2022 er startkontingenten NOK 7.500.

F200

 • Full startkontingent NOK 3.000,-
 • Registreringsavgiften på NOK 1.000 (betalt ved påmelding)
 • Restbetaling 2000,-
  Ved påmelding ETTER 15.12.2021 og innen 15.januar 2022 er startkontingenten NOK 4. 000

FJunior

 • Full startkontingent NOK 3.000
 • Registreringsavgiften på NOK 1.000
  Deltakere i FJunior som har betalt startkontingent innen 15. desember 2021, blir med i trekningen av startrekkefølge.

Avmelding

Ved avmelding før 15. desember refunderes 50 % av innbetalt startkontingent. Ved avmelding etter 15. desember refunderes ikke startkontingent, heller ikke ved sykemelding eller veterinærattest.

Har du spørsmål ta kontakt med Gro Åsne Lohn på sekretariat@femundlopet.no.

Les også: