Er hundekjøring nytt for deg? Hundekjøring og Femundløpet på 1..2..3
Foto Hanne Nordskag

Er hundekjøring nytt for deg? Hundekjøring og Femundløpet på 1..2..3

Hundeløp handler om at et hundespann og hundekjøreren, eller musheren som er det engelske uttrykket, kommer seg raskest mulig fra start til mål. På den måten er hundekjøring lik de fleste andre idretter. Det er førstemann til mål som vinner. Tidsdifferansen mellom første og sistemann ut fra start jevnes ut på et av sjekkpunktene (mer om sjekkpunkter senere). Dette kalles tidsutjevning.

Mange driver også med hundekjøring uten å konkurrere, men som en måte å være ute i naturen på.

Femundløpet er verdens største hundeløp, målt i antall deltakere. Opp mot 160 ekvipasjer stiller til start i fire ulike klasser. Løpet Iditarod i Alaska er verdens lengste, ca 160 mil.

Femundløpet har sin ikoniske start opp Kjerkgata i Bergstaden Røros og har målgang på den historiske Malmplassen ved de kjente slagghaugene på Røros.

Forskjellen til andre idretter er at man konkurrerer med dyr. Hundekjørerne og hundene deltar sammen. Samspillet mellom hundene og hundekjøreren er avgjørende. At man konkurrerer med dyr stiller strenge krav til god dyrevelferd, dette gjenspeiler seg i regelverket som gjelder for Femundløpet.

Foto Norges Hundekjørerforbund
Foto Norges Hundekjørerforbund


Til å påse at reglene følges er det TD’er (teknisk delegerte) fra Norges Hundekjørerforbund tilstede, ved start, på alle sjekkpunkter og ved målgang. Eventuelle regelbrudd meldes inn til løpets jury som behandler og sanksjonerer eventuelle regelbrudd.

Hundekjøring har flere grener, alle organisert i Norges Hundekjørerforbund.

 • Barmark der man kjørre med vogn, ulike former for sykkel eller løper.
 • Nordisk stil, der deltakerne går på ski bak hunden med eller uten pulk.
 • Slede med disiplinene langdistanse, mellomdistanse og sprint.
  Siden Femundløpet er et langdistanseløp skal vi konsentrere oss om langdistanse.

Femundløpet er et langdistanseløp med fire ulike klasser

 • F650 – 650 km
  Her kan deltakerne starte med 12 hunder, minst 9 ved start og minst 6 i mål.
 • F450 – 450 km
  Her kan deltakerne starte med 8 hunder, minst 6 ved start og minst 5 i mål.
 • F200 – 200 km
  Her kan deltakerne starte med 8 hunder, minst 6 ved start og minst 5 i mål.
 • FJunior – 200 km
  Her kan deltakerne starte med 6 hunder og minst 4 i mål.

Hundekjøreren må være fylt 18 år for å stå på startstreken, selvsagt med unntak av juniorklassen, der deltakerne er mellom 14 og 18 år.

Et spann kan altså bestå av fra 6 til 12 hunder på startstreken. Bak spannet står kjøreren på sleden.

Hundene

I langdistanse brukes polare hunderaser som Siberian Husky, Grønlandshunder og Alaska Malamutt, men hovedtyngden av deltakerne kjører med en hundetypen Alaska Husky. En hundetype som har egenskaper som gjør den egnet til å løpe langt og i streng kulde. I Femundløpet kan du treffe på alle typer polare hunder. For å starte i et langdistanseløp må hunden være minst 18 måneder og selvsagt være trent for et så langt løp.

Veterinær og veterinærkontroll

Foto Dace Znotina
Foto Dace Znotina


I et langdistanseløp er det alltid veterinærer tilstede som følger med både før og under løpet. Opp mot 20 veterinærer skal til for å gjennomføre Femundløpet. Femundløpet samarbeider med nettverket RaceVets om løpets veterinærtjeneste. Før start må alle hunder gjennom en veterinærkontroll for å være sikker på at de er skikket til å stille i den konkurransen de er påmeldt. Alle hunder som skal delta være vaksinert slik regelverket sier. Også underveis i løpet sjekkes hundene ved obligatorisk veterinærsjekk på utvalgte sjekkpunkter. Dersom en hund viser tegn til å være skadet, blir den tatt ut av løpet. Hunder som er tatt ut av løpet blir ikke erstattet av nye hunder.

Trening til løp

Trening av hunder for langdistanseløp er krevende og tar tid. Treninga starter på høsten, så fort det har blitt kjølig nok til å trene. Da spennes de opp foran en ATV eller vogn og bygger gradvis opp muskler og kondisjon etter sommerens pause.
Fra man har en valp til man har en god trekkhund ligger det flere års arbeid. I Femundløpet er det 1500-1600 hunder på startstreken. Hunder som elsker å løpe, langt.

Ingen blir hundekjører på 1..2..3, det krever trening over tid og at man kjenner hundene man kjører med. Man kan godt drive med hundekjøring uten egne hunder, men da i samarbeid med en kennel som driver med hundekjøring.

Utstyr

Foto Kristian Karset Broen
Foto Kristian Karset Broen


Sleden kjørerne bruker fra start til mål er full av obligatorisk utstyr, som du kan se i regelverket for Femundløpet, punkt 4.28. Hundekjøreren må ha utstyr og mat for å kunne klare seg ute i 24 timer, hvis det skulle oppstår en nødsituasjon.

På sjekkpunktene er det enten frivillig eller obligatorisk hvile. Hvor mye man hviler avhenger av hvor fort og hvor langt man har kjørt og selvsagt av hvordan hundene har det. Alle deltakere har en pålagt hviletid de må ta ut i løpet.

Sjekkpunkter

Foto Dace Znotina

Foto Dace Znotina

Et langdistanse hundeløp er delt opp i etapper mellom sjekkpunkter. På sjekkpunktene skal hunder og kjører hvile, få mat og vann, og fylle på med mer mat og utstyr. Kjøreren må selv ta vare på hundene på sjekkpunktet, som å smøre poter, massere muskulatur og fóre, mens handleren kan bistå mat til kjører og f.eks. tørking av klær. Uansett hvor sliten man måtte være, er det alltid hundene som kommer i første rekke.
Dette er Femundløpets sjekkpunkter:

Alle Femundløpets sjekkpunkter er lett tilgjengelige med bil og har masse spennende aktiviteter for publikum.

Her kan du lese mer om etappene i de ulike klassene.

Vær og vind

Hundekjøring handler om samspillet mellom hunder, kjører og naturens elementer. Noen ganger er det sol og blå himmel. Noen ganger er det kuling og snøfokk. Kjører og hunder må mestre begge deler. Noen ganger er det gode spor andre ganger er det gjenblåst. Kjører og hunder må mestre alle former for vær og føreforhold. Det er en reise i utholdenhet, trøtthet, det er møte med kulde og dalende motivasjon. Og ikke minst er et en reise mot ny mestring og brutte barrierer.

Foto Nadja Galak

Foto Nadja Galak

7 fantastiske kommuner

Femundløpets løype går gjennom syv kommuner nordøst i Innlandet og sør i Trøndelag. Barskt høyfjell og rolige skoger. Muligheten for å oppleve naturens mangfold langs sporet er stor.

700 frivillige

Foto Dace Znotina
Foto Dace Znotina


Femundløpet er et stort arrangement med opp mot 160 deltakere og en trasé på nærmere 650 km og 7 sjekkpunkter. Dette hadde aldri vært mulig å gjennomføre uten frivillige. Opp mot 700 frivillige er engasjert til små og store oppgaver, både i forkant og under løpet. Uten frivillig innsats intet Femundløp.

Norgesmesterskap (NM) 2023

Femundløpet 2023 er NM i langdistanse hundekjøring.Teknisk arrangør av Femundløpet og NM 2023 er Femund Trekkhundklubb.

Det arrangere mange langdistanse hundeløp gjennom vinteren, her er informasjon om noen av dem:

Ord og uttrykk

Synes du det er mange ord og uttrykk, kan du ta en kikk på vår sak «Nyttige ord og uttrykk».

Foto Kristian Karset Broen
Foto Kristian Karset Broen