F200 fulltegnet - venteliste opprettet
Foto Dace Znotina

F200 fulltegnet - venteliste opprettet

Femundløpets klasse F200 har på få år blitt svært populær. F200 har blitt et viktig rekrutteringsøp, samtidig som det er et løp mange erfarne kjørere velger å kjøre. Den gode mixen av både erfarne kjørere og nybegynnere gjør det til et ekstra spennende og interessant løp. Kanskje har sjekkpunktene i F200 ektra stor betydning som arena for erfaringsutveksling?

I denne klassen er det en antallsbegrensning på 50 startende. At det allerede få dager etter påmeldingen åpnet er fulltegnet med 50 påmeldte sier sitt om den posisjon løpet har fått blant hundekjørere.

Det er nå opprettet venteliste, slik at de som ønsker å kjøre F200 fremdeles skal kunne ha et håp om å få plass i løpet. For å komme på ventelisten melder man seg på, men uten å betale avgift.

Pga venteliste er det ekstra viktig at påmeldte som allikevel ikke skal starte sier fra til Femundløpets sekretariat umiddelbart, via mail; sekretariat@femundlopet.no