Fakta Femundløpet 2023
Foto Daniel Nordengen

Fakta Femundløpet 2023

I denne saken oppsummerer vi viktige fakta for Femundløpet 2023.

NM (norgesmesterskap)

Norges Hundekjørerforbund har tildelt Femundløpet 2023 NM i klassene:

 • 6-spann (Fjunior)
 • 8-spann (F450)
 • Åpen klasse (F650)

Arrangementstidspunkt

 • Onsdag 1.februar 2023 - åpningsseremoni for alle klasser.
 • Torsdag 2.februar 2023 - start F450 og F650 i Røros sentrum.
 • Fredag 3.februar 2023 - start Fjunior og F200 i Røros sentrum.

Påmelding

 • Åpner 15.oktober 2022 kl 18:00
 • Startavgift er ikke økt for klassene. Det er innført et miljøgebyr på NOK 200,- per deltaker. Gebyret skal gå til å dekke støtte til lag og foreninger som bistår Femundløpet med å rydde i og langs løypa
  etter løpet, som potesokker og annet. Femundløpet avsetter tilsvarende beløp. Ved evt. avmelding refunderes gebyret i sin helhet.
 • I klasse F200 er det en begrensning på 50 deltakere.

Stevneveterinær og DVK

 • Oppnevnes av Norges Hundekjørerforbund.

Nytt Femundløpet regler

 • Kjørermøte gjennomføres digitalt søndag 22.januar 2023.
 • Femundløpet vil generelt ha økt fokus på god dyrevelferd i alle ledd.
 • Om dyrevelferd og hundehelse se løpsregler §§ 2.1., 4.3, 4.4 og 4.13.5, 4.13.6. Merk § 2.1. der alle hunder i forbindelse med obligatorisk veterinærkontroll skal presenteres individuelt i bevegelse.
 • Handler kan bistå ved innkjøring og utkjøring fra sjekkpunkt samt ved rydding av halm. Se løpsregler § 4.14.

Om sjekkpunkter, villmarkssjekkpunkt og dog-drop

 • I klasse F450 er det opprettet nytt sjekkpunkt på Tynset definert som villmarkssjekkpunkt. Deltaker har kun tilgang til vann og halm, IKKE depot.
 • For F650 er det opprettet dog-drop i Tufsingdalen og Tynset.

NB!
Norges Hundekjørerforbunds konkurranseregelverk er ute på høring og under revisjon. Obligatorisk hviletid kan bli endret.

Les også: