Femundløpet 2022 gjennomføres etter Plan B
Foto Alexander Galak

Femundløpet 2022 gjennomføres etter Plan B

Femundløpet 2022 gjennomføres som «villmarksløp». Smittevernprotokoll utarbeidet av Norges Hundekjørerforbund (NHF) og Femundløpets arrangementplan er begge godkjent av kriseledelsen i Røros kommune og kommunelegene i regionen.

-På grunn av den pågående koronapandemien har vi vært nødt til å gå over til plan B for gjennomføring av arrangementet. Hver sten er snudd for å legge de aller beste planer for godt smittevern før og under løpet, sier daglig leder Jon Anders Kokkvoll. -Vi har ikke noe ønske å legge stein til byrden med smitteutbrudd i løpskommunene og ivareta alle våre frivillige vi har løpet, sier Kokkvoll.

Dessverre betyr dette få publikumsarrangementer, men gleden er at det faktisk blir mulig å gjennomføre løpet. -Det blir et «villmarksløp» der deltaker må klare seg selv sammen med hundene under hele løpet, sier Kokkvoll

Løypa er lang og gir publikum mange muligheter for å se kjørerne. Publikums oppgave blir rett og slett å lage liv langs sporet, i små sine små kohorter.

Plan B betyr i hovedsak følgende for deltakere og handlere:

 • Kjørermøter gjennomføres digitalt – invitasjon vil komme i god tid.
 • Åpningsseremoni – gjennomføring under avklaring
 • Starten er flyttet fra Røros sentrum og til Moan utenfor sentrum – deltaker starter fra egen bil med startintervall 2 minutter.
 • Løpet blir et rent villmarksløp.

Smittevernprotokoll for deltakere og handlerteam:

 • Deltaker og handlerteam oppfordres til å gjennomføre covid-19 selvtest ved ankomst Røros kommunegrense.
 • Deltaker sammen med en handler bruker munnbind under registrering.
 • Deltaker og handlerteam oppfordres til å gjennomføre covid-19 selvtest FØR innkjøring til oppstallingsområde løpsdagen.
 • Deltaker og handlerteam bruker munnbind under sledesjekk.
 • Deltaker bruker munnbind under henting av depotbag, mat og drikke som kan bli overlevert av handler, wc og under vetcheck og hvile/prat sammen med andre deltakere. Munnbind brukes ikke under stell av hundene eller på eget hvilested.
 • Deltaker hviler ved eget hundespann i eget telt, fjellduk, el.l. som er medbragt i slede fra start.
 • Handlerteam bruker munnbind ALLTID ved ankomst og inne på sjekkpunktområdet.
 • Handlerteam oppfordres til å bruke munnbind på ALLE steder (sjekkpunkt, butikker mm) gjennom arrangementet, med unntak fra eget kjøretøy.
 • Handlerteam kan ikke hvile inne i lokalene på sjekkpunkt. Hvile må skje i eget kjøretøy eller annet egnet.

Sjekkpunktene er å betrakte som kontrollposter i konkurransen. Deltakeren skal sjekke inn/ut på kontrollpunktene før spannet fortsetter løpet. Hvert hundespann får anvist sitt sted på avsperret og merket oppstallingsområde, hvor spannet kan ta ut sin hviletid. Kun deltakeren har adgang til oppstallingsområdet.

Alle sjekkpunkt er definert som villmarkssjekkpunkt. Deltaker kan ikke forlate oppstallingsområdet. Hvile og bespisning må gjøres inne på oppstallingsområdet. Forlater deltaker oppstallingsområdet er det å ansees som at deltaker bryter løpet og blir registret DNF.

Alle, med unntak av deltaker, skal registrere seg med QR Vipps smitteregistrering ved innkjøring til sjekkpunktene.

For deltakere i klassene F450, F200 og FJunior vil det IKKE være mulig å motta hjelp fra handlerteam til oppsyn av hundene, slik som i opprinnelig regelverk.

Telt og evt primus må medbringes fra start

Da det ikke vil være mulig for deltakerne å forlate oppstallingsområdet må telt, jervenduk eller tilsvarende for utendørs overnatting medbringes derfor i sleden fra start.

Primus kan være nyttig for oppvarming av vann og/eller egen varmmat kan medbringes i slede fra start, men er ikke obligatorisk. Forkoker kan benyttes av kjører til egen mat

Generelt

 • Alle sjekkpunkt har salg av varm mat. Mat kan bringes til oppstallingsområdet av handler.
 • Det er utarbeidet egne smittevernrutiner for drift av start- og målgang, sjekkpunktene og for alle funksjonærer i ulike posisjoner.

Alle deltakere oppfordres til å lese en ekstra gang gjennom regelverket og eventuelt ta kontakt med sekretariatet for spørsmål.

Velkommen til Femundløpet 2022!

Foto Dace Znotina
Foto Dace Znotina