Femundløpet som læringsarena - skolene en ressurs for løpet
Foto Alexander Galak

Femundløpet som læringsarena - skolene en ressurs for løpet

Femundløpet har gjennom mange år bygget opp gode og solide samarbeidsrelasjoner til skoler både i og utenfor eget nærområde. Både elever og lærere ved skolene som er våre partnere er en stor ressurs for oss og er viktige bidragsytere for å gjøre Femundløpet mulig. «Skolefolket» er en del av vår store bank av nærmere 700 frivillige.

Skolene setter arbeidet med Femundløpet inn i sitt pedagogiske arbeid i ulike fag, alt fra friluftsliv til media og kommunikasjon. Så mangfoldig som Femundløpet er, er det heller ingen grenser for hvordan løpet kan settes inn som grep i mange ulike fag og skoleslag.

Ulike oppgaver

Skolene har mange og ulike oppgaver. Elever fra media- og kommunikasjon ved Charlottenlund videregående skole i Trondheim har store oppgaver knyttet til vårt mediearbeid under løpet. Både med fotografering, stoff til Facebook og bistand med våre direktesendinger. År etter år tar engasjerte lærere og elever turen til Røros for å virkelig få kjenne på hvordan det er å jobbe med media under et stort arrangement.

Drift av sjekkpunkt

Ny skolepartner fra løpet i 2023 er Tynset Ungdomsskole. De har rett og slett påtatt seg å drifte villmarkssjekkpunktet og dog-drop’n på Tynset. Elevene kommer fra valgfag friluftsliv. Dette er starten på en langsiktig samarbeid. Vi gleder oss over at vi igjen har sjekkpunkt på Tynset, driftet av motiverte lærere og elever.
Enda en ny samarbeidsskole har kommet på banen. Solør Videregående skole. De skal etter planen bidra på sjekkpunktene Drevsjø og Tolga.

På startstreken

Har du opplevd starten på Femundløpet, opp Kjerkgata, vet du hvor fylt av spenning og krefter det er. Mange hjelpere må til for å få spannene trygt fra oppstalling til startstreken. Ivrige bikkjer må holdes i «tømmene». Her bidrar Natur Videregående skole, Øya Videregående skole, elever fra Jønsberg Videregående skole, Skjetlein Videregående skole og elever fra Røros skole.
Jønsberg Videregående skole har også elever PÅ startstreken, det kan du lese om i en egen artikkel vi snart publiserer.

Hamar Montesorriskole

Hamar Montesorriskole har et eget opplegg knytta til Femundløpet for elever på 9. trinn. De bistår som vaktmannskaper i Kjerkgata under starten, er en tur innom for å hjelpe til i Tufsingdalen og har base på Langen gjestegård under løpet. Lokalt har de tilknytning til en kennel i sitt nærområde som gjør at de kjenner til hundekjøring før de møter elleville spann i gata på Røros og på sjekkpunkt Tufsingdalen. Femundløpet er en del av det pedagogiske årshjulet ved skolen og har et tverrfaglig fokus fra og med november. Da skal teori rundt løpet knyttes inn i fagene.

Utviklingsarbeid

Femundløpet har lenge gått med tanker om å systematisere samarbeid med skoler og undervisningsinstitusjoner enten det er barne- og ungdomsskoler, videregående skoler eller andre læresteder. Vi ønsker å utvikle en form for rammeverk som skoler kan benytte for å sette Femundløpet inn i sin sammenheng og tilpasse til sine elever og sitt fagområde. Dette er et arbeid som selvsagt vil skje i dialog med de skolene vi allerede har et etablert samarbeid med.

Foto Dace Znotina
Foto Dace Znotina