Femundløpet som pedagogisk verktøy

Femundløpet som pedagogisk verktøy

Selve Femundløpet foregår en hektisk langhelg i februar hvert år. Men Femundløpet lever hele året. Skoler rundt om i landet har innlemmet Femundløpet i sine planverk og bruker det som et virkemiddel i sitt pedagogiske arbeid og som en arena for læring.

De ulike skolene Femundløpet har kontakt med er svært forskjellige og har derfor hver sine innfallsvinkler til hvordan løpet og arrangementet kan brukes i en skolesammenheng. Egentlig er det helt uendelig hva man kan lære og hvilke fag, både teoretiske og praktiske, som kan finne næring i et arrangement som Femundløpet. Økonomi, organisering, dyrevelferd, frivillighet, næringsutvikling, media- og kommunikasjon, idrettsfag, språkfag. Ja, dere skjønner. Det handler om å se muligheter og knytte sammenhenger.

Charlottenlund media

Charlottenlund videregående skole sin linje for medier og kommunikasjon har gjennom flere år jobbet med og for Femundløpet. I dialog med lærer på linja Christian Teigen har vi i år utviklet et sett av oppgaver elevene skal bidra med i forkant av løpet. Det er både saker til Facebook, nettside og til Femundløpets magasin. Det er skriveoppgaver og det er filmoppgaver. I tillegg har de fått en jobb med å se nærmere på hvordan Femundløpet kan bruke flater som TikTok og Snapchat. Gjennom samarbeid med fremtidens mediefolk kan vi i løpsorganisasjonen lære og få input på områder der vi ikke selv er helt i front.

For en skole som arbeider med medier og kommunikasjon er det å kunne jobbe med reelle saker gull og også en viktig del av læreplanene. Det er en gjensidig berikelse å ha ungdom på laget.
Vi jobber nå sammen med Charlottenlund media for å planlegge hvordan de kan og skal bidra under løpet. Allerede lenge før løpsstart gleder vi oss til å vise fram leveranser fra elevene i magasinet, på nett og på Facebook. Det er hevet over enhver tvil at Charlottenlund media styrker Femundløpets arbeid med å nå ut til et bredt publikum.

Hamar Montesorriskole

Hamar Montesorriskole har et eget opplegg knytta til Femundløpet for elever på 9. trinn. De bistår som vaktmannskaper i Kjerkgata under starten, er en tur innom for å hjelpe til i Tufsingdalen og har base på Langen gjestegård under løpet. Lokalt har de tilknytning til en kennel i sitt nærområde som gjør at de kjenner til hundekjøring før de møter elleville spann i gata på Røros og på sjekkpunkt Tufsingdalen.

Skolen har satt løpet inn en et større opplegg som går fra høsten og fram til løpet, hvor det å skaffe penger til turen inngår som en viktig del. 6.oktober 2021 arrangerte de en salgsmesse, hvor de også hadde stand for Femundløpet forteller Kjersti Glorud, lærer ved Hamar Montesorriskole. På salgsmessen solgte de egenproduserte saker og ting, som de hadde holdt på med siden skolestart. Julebord skal også arrangeres til inntekt for turen.

Kjersti forteller at Femundløpet er en del av det pedagogiske årshjulet ved skolen og har et tverrfaglig fokus fra og med november. Da skal teori rundt løpet knyttes inn i fagene. Elevene har sydd egne vimpler i fargene til Femundløpets logo og skal også sy egnede “kostymer”.

Fra Hamar Montesorriskole sitt marked

Fra Hamar Montesorriskole sitt marked

Skjetlein videregående skole – veterinærlinja

Dette er et treårig tilbud for elever som ønsker å lære gjennom utforskende læringsaktiviteter knyttet til planter, dyr, klima, miljø og fornybar energi. Elevene følger utdanningsprogrammet naturbruk hvor man har praktisk og teoretisk opplæring innen hest, smådyr/hund, husdyr, planter, traktor, maskin og motorsag (skog). Skolen knytter teorien i realfag til praktiske øvinger. Elevene skal oppleve en virkelighetsnær opplæring og få en helhetlig realfagsforståelse.

Å bidra som frivillige under Femundløpet går rett inn i kjernen. De får se hvordan veterinærer jobber under løp, de får nærkontakt med hunder og kjørere. Kanskje ser vi noen av femtidens løpsveterinærer under det kommende Femundløpet?

Natur videregående skole Oslo

De 13 elevene i årets kull på Hundelinja ved Natur videregående skole i Oslo stiller som medhjelpere på starten i Røros, slik elever herfra også har gjort tidligere. Allerede på senhøsten kan de rapportere at de jobbet i kennel og fått prøve seg på hundekjøring, så de er allerede vant til å håndtere hunder i spann. Å komme til Røros og der få oppleve verdens største hundeløp gir mening og læring. Femundløpets frivilligkoordinator vet å sette dem i arbeid.

Natur videregående skole tilbyr fordypning i hundefag. Enten elevene har planer om å bruke hund i yrkessammenheng, til konkurranser i hundesport, eller til andre hobbyer hvor bruk av hund inngår. Elevene lærer mye om hvordan hunder bør trenes og hvordan man på en kompetent måte kan gjøre bruk av og omgås hunder. Det er klart at Femundløpet enkelt passer inn i opplegget for elevene ved Hundelinja.

Utviklingsarbeid

Femundløpet har tanker om å systematisere samarbeid med skoler og undervisningsinstitusjoner enten det er barne- og ungdomsskoler, videregående skoler eller andre læresteder. Tanken er å utvikle en form for rammeverk som skoler kan benytte for å sette Femundløpet inn i sin sammenheng og tilpasse til sine elever og sitt fagområde. Dette er et arbeid som selvsagt må skje i dialog med de skolene vi allerede har et etablert samarbeid med.

Foto Dace Znotina
Foto Dace Znotina