Femundløpet takker alle frivillige som gjør løpet mulig
Frivillige på vakt på Malmplassen

Femundløpet takker alle frivillige som gjør løpet mulig

Uten de opp mot 700 frivillige som stiller opp for Femundløpet intet løp.
Frivillige er i aksjon døgnet rundt i dagene før løpet og arbeid må gjøres lenge etter at siste kjører er i mål.

Frivillige har alle typer oppgaver, sikring ved start, tidtaking, servering, drift av sjekkpunktene, målpassering, fotografering, filming, kjøring av løyper, veterinærassistenter, TDer …. Og mange flere små og store oppgaver kunne vært ramset opp.

En rekke skoler, både videregående skoler og ungdomsskoler stiller opp og ser frivillig arbeid under Femundløpet som en del av sin undervisning og sitt faglige opplegg i ulike fag. Femundløpet er en viktig arena for læring.

Sjekkpunktene driftes av ulike lokale lag og foreninger, sammen gjør de en innsats både for sitt eget lokalsamfunn og for Femundløpet. Det er ikke få timer som legges ned for å drifte sjekkpunktene fra første kjører ankommer til sistemann har dratt ut. God planlegging gjør dette mulig.

Takk til Coop på Glåmos
Takk til Coop på Glåmos


Alle frivillige skal også ha mat underveis. På Røros var det døgnåpen servering av mat til frivillige i mange dager mens løpet pågitt. For å få til dette er man også avhengig av lokalt næringsliv. Takk til Ingunn Klemmetvoll Nilsgård ved Glåmos Samvirkelag for mat til serveringa i Sangerhuset.

Også mange enkeltpersoner fra fjern og nær kommer til Fjellregionen for å være frivillige under Femundløpet. Fellesskapet og opplevelse av natur og steming gjør dette til en helt spesiell opplevelse. Mange kommer igjen år etter år.

Takk til alle frivillige!

Foto Linnea, Chamedia
Foto Linnea, Chamedia