Femundløpets "Wall of Fame"

Femundløpets “Wall of Fame”

Mange gjør hvert år en formidabel innstas for Femundløpet. Mange bidrar også år etter år og gjør en innsats både for sporten og løpet som er verdt å berømme og markere. Femundløpet ønsket å ha et system for dette og innførte i 2019 en utmerkelse som tildeles mennesker og institusjoner som har stor betydning for løpet. Utmerkelsen fikk navnet «Femundløpets Wall of Fame”. Å bli tildelt Femundløpet Wall of Fame skal henge høyt – kandidaten skal ha utmerket seg positivt for Femundløpet spesielt og langdistansesporten over en viss tid.

En uhildet komité går årlig gjennom aktuelle kandidater og gjør sine vurderinger.

Komite består av:
  • Styreleder Visit Røros og Femundløpsambassadør «Vi vandrer sammen» – Hans Vintervold – leder
  • Femund Trekkhundklubb v/Leder sportslig utvalg Femundløpet – Thomas Heggvik – medlem
  • Repr. fra vertskapskommunene v/leder for Regionrådet for fjellregionen – Runa Finborud – medlem
  • Repr. fra løpsadministrasjonen for Femundløpet v/prosjektmedarbeider – Kjell Morten Hansen – sekretær

Disse er tildelt “Femundløpets Wall of Fame” i 2024


Nr. 16 - Arne Langen

Arne har vært med i Femundløpet helt siden det første løpet i 1990 som løypekjører. De første årene var han også med å tilrettela sjekkpunktet på hjemrommet Langen. Under årets løp er det om lag 25 løypekjørerer fordelt over 9 roder.
Arne tildeles Wall of Fame 2024 for sin mangeårig innsats som løypekjører for Femundløpet.

Nr. 17 - Johanne Sundby

Johanne er en erfaren hundekjører. Hun er professor i global helse mellom klokka 08 og 16:00, hundekjører og kenneldriver til alle andre tider på døgnet. Siden hun fikk sin første siberian husky i 1995 har hun drevet med hundekjøring. Johanne har flere starter i Femundløpet. Hun har tilrettelagt for at hennes handlere får kjøre tur og løp. Hvor mange hun selv har rekruttert inn i hundekjører-sporten har hun sikkert telling på selv. I dag er hun leder av etikk- og samfunnskomiteen i Norges Hundekjørerforbund.
Johanne tildeles Wall of Fame 2024 for sitt mangeårige bidrag til rekruttering og en kompetanseleverandør til langdistansesporten.

Nr. 18 - Rune Hesthammer

Rune er utdannet ingeniør og har innehatt ulike roller. Deriblant som driftsingeniør på gruvene i Svalbard og som drift- og sikkerhetssjef på Munch Museet – det var vel noen hendelser der Rune ?
Rune ble Iditarod Rookie of the year i 1986. Siden 2018 og fram til 2023 var han løpsleder for Femundløpet. I år deltar Rune med sin kompetanseoverføring og er inne i rollen som assisterende løpsleder. Etter å ha pensjonert seg som hundekjører dyrker han hobbyen som seiler og hanker in NM-medaljer.
Rune tildeles Wall of Fame 2024 for sin mangeårige innsats som assisterende løpsleder og løpsleder for Femundløpet.

Se oversikt over alle tildelinger av “Wall of fame” her

I snøføyke over Bredalslia - Foto Jeanette Rasmussen
I snøføyke over Bredalslia - Foto Jeanette Rasmussen