Galåvolden Gård - Rørosvaffel - stolt sponsor for frivilligheten og lokal verdiskaping

Galåvolden Gård - Rørosvaffel - stolt sponsor for frivilligheten og lokal verdiskaping

Femundløpet er stolt av å ha inngått ny samarbeidsavtale med Galåvolden Gård.

Som en del av partnerskapet sponser Galåvolden Gård vaffelrøre til alle sjekkpunktene under Femundløpet. Et stort og viktig økonomisk bidrag til de lag og foreninger som drifter sjekkpunktene. Som Anita Galåen på Galåvolden Gård sier, vi ønsker å gi lag og foreninger mulighet til å skape engasjement og inntekt til lokal verdiskaping. Dette er sosial bærekraft i praksis påpeker Anita.

På vegne av alle sjekkpunktene takker Femundløpet for at Galåvolden Gård er med som samarbeidspartner for alle de lag og foreninger som drifter våre sjekkpunkter.

Ressursutnyttelse og lokale råvarer


Galåen forteller at det er egne råvarer som egg og mjølk som tas i bruk, samt ekstra eggekvite og byggmjøl fra Dyrk Mølle. Vi startet med denne produksjonen for å gjøre produksjon i lokalet vårt i Havsjøveien mer bærekraftig sier Anita. Gjennom denne produksjonen unngås matssvinn, og vi får utnyttet kapasitet av egne råvarer og unngår at produksjonslokaler står tomme store deler av året. Anlegget kan produsere opp mot 1000kg av gangen.

Et samarbeid som styrker frivilligheten

For oss på Galåvolden Gård er gleden stor over at man kan gi så mange frivillige og engasjerte en mulighet til å tjene penger til sin aktivitet lokalt avslutter Anita Galåen.

Femundløpet gleder seg sammen med Galåvolden Gård til at hundekjørere, handlere, publikum og frivillige kan få ny energi av ei plate Rørosvaffel.