Hvilke ringvirkninger gir Femundløpet for regionen?
Foto Ingvill Kaasin Montgomery

Hvilke ringvirkninger gir Femundløpet for regionen?

Femundløpet er regionens største idrettsarrangement. Et arrangement med en mer enn 30 år lang historie. Sju kommuner, sju sjekkpunkter, mange hundre frivillige og omlag 180 hundekjørere fra nær og fjern. I 2023 med deltakere fra 14 ulike nasjoner.

Vi vet at løpet betyr mye for regionen, men hvordan og i hvilken grad har lite fakta om. Derfor har vi lenge ønsket oss å få fakta på bordet om hva Femundløpet betyr for regionen. Hva skaper det av ringvirkninger? Hvordan bidrar løpet i utvikling av regionen? Hva betyr det for lokalsamfunnene langs løypa?

Arbeidet med en ringvirkningsanalyse i gang

Takket være godt samarbeid med vår lokale næringshage ser vi nå konturene av en lenge savnet ringvirkningsanalyse. Arbeidet med ringvirkningsanalysen starter nå opp med en feltstudie gjennom Femundløpet 2023. Feltstudien skal utføres av masterstudent fra Universitetet i Tromsø, Lucie Engmann.

Masterstudenten vil veiledes av Kari Jæger, ved Institutt for reiseliv og nordlige studier, UiT Alta. Kari Jæger kjenner hundekjøringsverdenen godt gjennom arbeid med Finnmarksløpet. Ikke bare kjenner Kari Jæger Finnmarksløpet godt, hun er også en erfaren hundekjører. Hun er helt klart den rette veileder for masterstudenten som nå skal gjennomføre feltstudier under Femundløpet 2023.

Feltstudie Femundløpet 2023

Lucie Engmann (foto privat)
Lucie Engmann (foto privat)


Lucie har en bachelor i reiselivsledelse og skal levere sin mastergradsoppgave våren 2024. Dette betyr at vi relativt raskt vil få forskningsbasert kunnskap om Femundløpets betydning for regionen.

Tone Melvær Ruud er kompetansemegler hos Rørosregionen Næringshage, og bistår Femundløpet i dialogen med forskningsmiljøet. Gjennom kompetansemeglerordningen, et oppdrag fra Norges Forskningsråd og Trøndelag Fylkeskommune, kan bedrifter få hjelp til å finne frem til riktig forskningspartner, og en sparringspartner i den videre dialogen. Gjennom denne ordningen kan studenter som Lucie dessuten få støtte til å dekke deler av reise- og oppholdskostnadene knyttet til feltarbeidet.

Samhandling med andre store arrangementer i regionen

Regionen har flere store arrangementer, mest kjent er kanskje Julemarkedet på Røros og Rørosmartnan. Et sentralt tema vil være hvordan arrangementene kan gjøre hverandre gode og samarbeide enda bedre for å synliggjøre regionens muligheter. Hva kan arrangementene lære av hverandre og hvordan treffer de ulike målgrupper.

Hvordan kommunisere Femundløpet?

Kanskje kan masteroppgaven om ringvirkninger av Femundløpet gi oss ny kunnskap om hvordan kommunisere for å nå enda bredere ut. Både for å få flere interessert i å komme til regionen for å oppleve løpet, men også få flere interessert i hundekjøring.

Sentrale spørsmål som skal undersøkes nærmere

  • Hva betyr løpet for det lokale og lokale næringslivet?
    Ikke bare på Røros, men i alle kommunene Femundløpet passerer.
  • Hvem er de som er interessert i løpet? - Hvem er det, hvilke verdier har de, hvorfor følger de løpet?
  • Hvorfor støtte sponsorer opp om Femundløpet?
  • Hva betyr en stor begivenhet som Femundløpet for lokalsamfunnene?

Før, under og etter

Forberedelsene til feltstudiene er i gang, det handler om å spisse problemstillinger og spørsmål, det handler om å forberede datainnsamlingen som skal skje under løpet og ikke minst er det viktig å finne fram til og gjøre avtaler med sentrale intervjuobjekter.

Under løpet skal det gjennomføres en rekke intervjuer og samtaler både på Røros og andre steder i regionen og det vil være nødvendig for masterstudenten å rette og slett være «tilstede» for å få en dypere innsikt i Femundløpet som fenomen og arrangement. Det å være tilstede vil helt sikkert utløse nye spørsmål som må undersøkes videre.

Også i etterkant av Femundløpet 2023 vil det naturlig nok være behov for å samle inn ytterligere data og kunnskap og kanskje gjøre noen dypdykk på enkelte spørsmål.

I hele prosessen er dialogen med Femundløpets organisasjon avgjørende for å sikre at masterstudenten får den informasjonen og kunnskapen som er nødvendig får å gjøre denne ringvirkningsanalysen.

Vi lover å være på tilbudssiden og legge godt til rette for at datagrunnlaget skal bli så bredt og grundig som mulig.

Femundløpet er helt sikre på at denne etterlengtede ringvirkningsanalysen vil bli et viktig redskap for oss i årene som kommer. Denne første ringvirkningsanalysen kan gi både Femundløpet og våre samarbeidspartnere viktig grunnlagskunnskap for utforming av mer omfattende ringvirkningsstudier.