Informasjon i etterkant av ulykke ved veipassering

Informasjon i etterkant av ulykke ved veipassering

Som kjent var det i går en ulykke ved en veipassering under Femundløpet 2023.
Et hundespann i F650-klassen ble påkjørt av bil ved en veipassering ved Galten. For alle involverte er dette en tragisk hendelse.

Veipasseringen var merket forskriftsmessig, både for bilførere langs vegen og for hundekjører. Men i dette tilfellet viste det seg å ikke være tilstrekkelig. Veikrysningen burde i tillegg vært bemannet. Femundløpet beklager at det i forkant var gjort en omgruppering av mannskaper til andre veikrysninger, og at denne omgrupperingen fikk et slikt trist utfall.

Det første som ble gjort på stedet var å tilkalle veterinær for å sørge for at hundene ble ivaretatt. En veterinær fra Sjekkpunkt Drevsjø kom raskt til stedet. Kjører ble ivaretatt av de som var tilstede, inntil handlere kom. Femundløpets beredskapsteam ble raskt koblet inn.

Ulykken ble umiddelbart meldt til Innlandet politidistrikt og all informasjon fra alle involverte er innhentet og loggført.

2 hunder er bekreftet døde, en døde momentant og en fikk så store skader at livet ikke kunne reddes. En hund ble mildere skadd.

Alle hunder ble tatt tilbake tilbake til Sjekkpunkt Drevsjø og følges opp av løpsveterinær.
Dette er en svært tragisk hendelse, først og fremst for kjøreren som opplevde dette.
Også Femundløpet som arrangør opplever dette som en svært trist hendelse og noe som ikke skal skje. Det ble umiddelbart iverksatt tiltak internt i organisasjonen for å styrke sikkerheten i resten av løpet, samt at man har begynt evaluering og vurdering av tiltak for fremtidige løp.

Femundløpet har i dag, søndag 05.02.23, hatt møte med vår deltaker som var involvert i ulykken. Det har helt siden ulykken inntraff vært en god dialog mellom alle involverte.

Femundløpet beklager hendelsen og har bekreftet overfor kjører at erfaringen har bidratt til ytterligere fokus på beredskap for senere løp, sier Jon Anders Kokkvoll.

Femundløpet ønsker kjøreren velkommen tilbake til senere løp.

Les også: