Innlandet fylkeskommune med støtte til Femundløpets TV- og medieproduksjon

Innlandet fylkeskommune med støtte til Femundløpets TV- og medieproduksjon

Det er med stor glede Femundløpet vi kan fortelle at et enstemmig fylkesutvalg tirsdag 04.10.22 vedtok å støtte Femundløpet med kr 500.000,-. Midlene er øremerket TV- og medieproduksjon i forbindelse med Femundløpet 2023.

Bevilgningen er svært viktig for å realisere Femundløpets planer for mediedekning av løpet i 2023. Publikum fra både nær og fjern skal oppleve Femundløpet 2023 gjennom ulike mediekanaler.

Innlandet Fylkeskommune skriver bla følgende i sin begrunnelse:
«- Femundløpet er et viktig arrangement i Fjellregionen som helhet. Arrangementet tiltrekker seg en betydelig mengde tilreisende og skaper store positive ringvirkninger for lokalt reise- og næringsliv. Løpet har en solid posisjon som idrettsarrangement, både nasjonalt og internasjonalt, skriver fylkeskommunedirektør Tron Bamrud i sin vurdering.»

Daglig leder i Femundløpet AS, Jon Anders Kokkvoll, poengterer at bevilgningen gjør det mulig for Femundløpet 2023 å skape en god medieproduksjon. I samarbeid med både lokale og nasjonale aktører skal vi gjøre det mulig å følge løpet via ulike digitale kanaler, sier Kokkvoll.

Det vil bli streaming og liveproduksjoner fra starten i Bergstaden Røros, reportasjer fra sjekkpunktene og selvsagt vil målgangene sendes direkte. Vi vil også ha et ekstra fokus på å få fram både hundekjørernes historier og sørge for at det som skjer i kulissene også blir kjent for publikum.
Det vil være viktig for oss å synliggjøre lokalsamfunnene rundt sjekkpunktene og all den frivillige innsatsen som legges ned, når vi nå arbeider videre med mediedekningen.

Arbeidet med planleggingen av mediedekningen er godt i gang og vil med bevilgningen fra Innlandet Fylkeskommune kunne konkretiseres ytterligere, forteller daglig leder Jon Anders Kokkvoll.

Se også Innlandet Fylkeskommunes omtale av saken.

Foto Dace Znotina
Foto Dace Znotina