Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery åpner Femundløpet 2024
Foto Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD)

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery åpner Femundløpet 2024

I september inviterte Femundløpet sammen med ordfører i vårt vertskommune Røros, Isak Busch, kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery til Femundløpet 2024. Det er en glede å fortelle at statsråden har takket ja til invitasjonen. Vi lover statsråden to intense og spennende dager på Røros 07.- 08.02.2024.

Foto Femundløpet Presse
Foto Femundløpet Presse

Statsråden vil forestå den offisielle åpningen av Femundløpet 2024 og NM i langdistanse hundekjøring, begrenset klasse, i ærverdige Bergstaden Zir onsdag 07.02.23, kl. 18.00.
Hun vil også forestå den offisielle starten av klassen F450 og NM-begrenset klasse, torsdag 08.02.24, kl. 17.00.

Femundløpet ble tildelt betydelige midler gjennom revidert nasjonalbudsjett for 2023. I forslaget til statsbudsjett for 2024 er det foreslått en økt bevilgning til Femundløpet. At statsråden har takket ja til vår invitasjon gir oss mulighet til å spre kunnskap om hva Femundløpet er og betyr.

Vi ønsker å gi kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery et godt innblikk i hundekjøring og kunnskap om verdens største langdistanseløp, målt i antall deltagere. Gjennom statsrådens tilstedeværelse på Røros vil vi kunne dele kunnskap om idrettsglede, samspill og mangfold. Hun vil få oppleve Femundløpet som en arena der ulike sosiale entreprenører og frivillige organisasjoner har skaper muligheter for kompetanseheving, fellesskap og mestring. Både våre frivillige og nettverket Femundløpet har bygget opp i regionen vil bli synliggjort for statsråden. Det samme gjelder Femundløpet som læringsarena og pedagogisk verktøy for de mange skolene som er engasjert i Femundløpet.

Vi ser fram til å vise kulturministeres alt hva Femundløpet og Røros-regionen har å by på.

Foto Dace Znotina
Foto Dace Znotina