Med Femundløpet på læreplanen inn i et nytt skoleår
Foto Alexander Galak

Med Femundløpet på læreplanen inn i et nytt skoleår

Alle som planlegger å kjøre Femundløpet 2024 er glad for at høsten er her og treninga med hundene kan begynne. Høsten er også skole- og studiestart, for mange elever med Femundløpet på læreplanen og som skoleårets store «utflukt».

Skoler rundt om i landet har innlemmet Femundløpet i sine planverk og bruker det som et virkemiddel i sitt pedagogiske arbeid og en arena for læring. De ulike skolene vi har kontakt med er svært forskjellige og har derfor hver sine innfallsvinkler til hvordan løpet og arrangementet kan brukes i en skolesammenheng. Egentlig er det helt uendelig hva man kan lære og hvilke fag, både teoretisk og praktisk, som kan finne grunnlag i et arrangement som Femundløpet. Økonomi, organisering, dyrevelferd, frivillighet, næringsutvikling, media- og kommunikasjon, idrettsfag, språkfag. Ja, dere skjønner. Det handler om å se muligheter og knytte sammenhenger.

Skolesamarbeid – en viktig tradisjon i Femundløpet

Femundløpet har gjennom mange år bygget opp gode og solide samarbeidsrelasjoner til skoler både i og utenfor eget nærområde. Både elever og lærere ved skolene som er våre partnere er en stor ressurs for oss og er viktige bidragsytere for å gjøre Femundløpet mulig. «Skolefolket» er en del av vår store bank av nærmere 700 frivillige.

Femundløpet er gull verdt som pedagogisk verktøy, teori og praksis, hånd i hånd.
I vårt samarbeid med både Innlandet og Trøndelag Fylkeskommune er synliggjøring skole- samarbeidet noe vi legger stor vekt på.

Fra planlegging til gjennomføring

Det er enda 6 måneder til vi kommer til gjennomføring. Fra nå og frem mot løpsstart i begynnelsen av februar 2024 vil Femundløpet være på timeplanen for elever ved våre samarbeidsskoler. F.eks. skal elever fra Tynset Ungdomsskole drifte sjekkpunkt Tynset og dog-drop samme sted. For å få et sjekkpunkt til å fungere best mulig er god planlegging viktig. De jobber med saken, det vet vi.
Elevene fra Jønsberg VGS har kanskje ekstra tette bånd til Femundløpet, de skal både ha deltagere på startstreken, handlere som hjelper egne kjørere og være frivillige med ulike funksjoner under løpet.
I disse dager etableres ny kontakt med skolene som har vært med over flere år og oppgaver fordeles og flere av skolene er allerede godt i gang.

Dette er skolene vi pr i dag er i dialog med eller allerede har avtale med for Femundløpet 2024:

Nye elever hvert år

Foto Dace Znotina
Foto Dace Znotina


Det ligger i sakens natur, men er allikevel lett å glemme; elevene er nye hvert år, hvertfall de fleste. Femundløpets samarbeid med skolene har altså bragt hundrevis av elever i kontakt med langdistanse hundekjøring og et stort arrangement som Femundløpet er. Det kan bety noe for rekruttering til sporten, det kan bety noe for rekruttering av frivillige til ulike typer arrangementer, det betyr helt klart noe faglig i de fagene skolene setter Femundløpet på læreplanen. Og kanskje gir det elevene erfaringer som vil påvirke deres videre utdanning og jobb?

Vi er stolte av vårt skolesamarbeid og ønsker flere velkommen!

Foto Stine Cecilie Mikalsen
Foto Stine Cecilie Mikalsen