Medvandrerne – hundekjøring i et større perspektiv
Foto Medvandrerne

Medvandrerne – hundekjøring i et større perspektiv

Medvandrerne er en frivillig organisasjon som jobber annerledes med rusproblematikk enn det etablerte tjenesteapparatet. Gjennom motivasjonsturer, frivillig arbeid, erfaringsformidling, læring og sosiale aktiviteter er målet å bidra til mestringsfølelse og at hver enkelt lærer seg nye måter å ha relasjoner til andre på. Slik kan flere med et rusproblem igjen bli bidragsytere i samfunnet. Jobbing under Femundløpet er en av flere muligheter gjennom Medvandrerne.

Kjernebegrepene i Medvandrernes virksomhet er motivasjon, nettverksbygging, kompetansebygging og samarbeid. Blant de mange samarbeidspartnerne er Femundløpet. Gjennom å delta som frivillige under Femundløpet får mange helt nye erfaringer som kan brukes på veien mot et godt liv uten rusproblemer. Medvandrerne skaper arenaer for mestring og læring, basert på anerkjennelse og likeverd, der den enkelte kan utvikle sine egne ressurser.

Mening

Fokus på det friske, og på at alle har mulighet til å delta og bidra, uavhengig av bakgrunn og livssituasjon ligger til grunn for alt som gjøres. Å tilhøre noe større enn seg selv. Det er nettopp det Femundløpet er en arena for – å bidra i noe som er større enn en selv. Å få lov å være en brikke i et stort puslespill der alles innsats betyr noe. Å bidra til et fellesskap skaper mening og gir mening.

Naturen som metode

Medvandrerne har naturen som metode og vil vise at det er mulig å reise sammen som en gruppe, uavhengig av fortid, historie og andre vilkår. Rusavhengige som hjelper andre rusavhengige.

Fokus er på det som gjør den enkelte frisk, ved å flytte fokus vekk fra selve «sykdomsbildet». Gjennom mestring, ansvar og samhold brukes naturens magiske muligheter. Femundløpet er tett på naturen og gir mange en sjanse for ny mestring, sammen med andre.

«En blir ikke rusfri kun ved å ta seg en tur i skauen….», helt sant det, så det handler om å skape motivasjon for noe mer, en tur, en opplevelse, sammen med Medvandrerne er et skritt på en lang vei – et viktig skritt for mange.

Femundløpet

Over flere år har Femundløpet vært på turlista til Medvandrerne. Deltakerne utgjør en viktig ressurs for løpet og har blant annet hatt ansvar for sjekkpunkt Tufsingdalen. Vi som driver i langdistansehundekjøringsbransjen vet hvor mye jobb det er, og hvor lite hvile det kan være. Det er planlegging, logistikk, mat og drikke, og det er halm, det er vann, det er handlere, det er kjørere og det er bikkjer. Så gjelder det at ikke alt dette blir kaos. Spann skal tas imot, plasseres og spann skal sendes ut igjen. Tider skal registreres og 1000 spørsmål besvares. Helst vennlig og avbalansert selv om det er midt på natta og beskjedene er gitt mange ganger.
Klart dette gir mestring og mening, samhold og glede. Man skaper et nytt kapittel i fortellingen om eget liv gjennom å delta på noe slikt. Hver enkelt trer ut av en rolle og et mønster og gir seg sjøl nye muligheter. Ikke bare på sjekkpunkt men også ved start og mål bidrar deltakere fra Medvandrerne.

Perspektiv

Å fortelle om Medvandrernes måte å være en del av hundekjøringsverdenen på setter hundekjøring i et større perspektiv, gir mening til sporten ut over den konkurransen det er. Det er kjent for mange at Tyrili/Frankmotunet gjennom mange år har brukt hundekjøring som en del av sitt opplegg for elevene der. Med Medvandrernes innsats under Femundløpet får enda flere muligheten til å både oppleve og bidra.

Sett fra Femundløpet

En kjapp telefon til daglig leder i Femundløpet Jon Anders Kokkvoll bekrefter at Medvandrernes inntreden i Femundløpet kort og godt er en berikelse. Allerede fra første året deltok de med 80 frivillige forteller Jon Anders. Kontakten ble etablert gjennom en ung Rørosing som var opptatt av hva naturopplevelser kan bety i rehabilitering. Som «gammel» politimann som hadde jobba både med forebyggende arbeid og narkotikakriminalitet vet Jon Anders hva livet med rusproblemer innebærer. Å gjøre det mulig for Medvandrerne å bli en del av Femundløpet har vært en glede poengterer han. De har steget i gradene fra å ha ansvar for deloppgaver til å ha og ta ansvar for den totale driften av sjekkpunkt, med alt det innebærer. Femundløpet er stolt samarbeidspartner med Medvandrerne.

Fra frivilling under Femundløpet til hundekjører

Når Geir Lasse Krohn kjørte hundespann for første gang i forkant av Femundløpet 2020, skjedde det noe. Han skulle være en del av Medvandrernes frivillige stab og deltok på en turisthundekjøretur i forkant. Det ble stille i hodet mitt for første gang siden jeg var 11-12 år forteller Geir, når vi tar en prat. En underlig opplevelse som gjorde at han gikk i tenkeboksen. Kanskje jeg skal begynne med hundekjøring. Kanskje det er min medisin mot PTSD lurte Geir på. Etter litt tid med overveielser ble svaret at det måtte han bare prøve. Pelsterapi kaller han det, foring, møkking, trening og kos gir den roen han har mangla, den indre debatten har stilna. Raske avgjørelser er ikke alltid dumt, for Geir har Medvandrerne og hundekjøringa vist vei inn i en ny hverdag som en ressurs både for seg selv og andre.

Du kan lese meom Medvandrerne her.

Bilder hentet fra Medvandrerne sin nettside.

Les også: