Nå kan du enkelt melde deg inn i Femundløpets Ambassadører

Nå kan du enkelt melde deg inn i Femundløpets Ambassadører

Den 30.10.22 fortalte vi om Femundløpets Ambassadører. Løpets egen venneforening. Vi innledet saken med Halvdan Sivertsens sang «Venner», der en av linjene lyder: Sånne e gode å ha. Vi i Femundløpet er svært glade for etableringen og ser fram til et godt samarbeid.

Organisasjonen er nå godt i gang og du kan enkelt melde deg inn og slik være med å støtte opp under venneforeningens arbeid. Skann QR-koden og du kommer til innmeldingsskjema.

Skann QR-koden for å komme til innmeldingsskjema
Skann QR-koden for å komme til innmeldingsskjema

Vi siterer her fra foreningens formålsparagraf:

«Femundløpets Ambassadører er en støtteforening for Femundløpet. Femundløpets Ambassadører skal:

  • Bidra til å skape bredere frivillig aktivitet og engasjement rundt Femundløpet og hundesporten.
  • Fremme hundekjøring som sport og rekreasjonsaktivitet.
  • Bidra til å utvikle Femundløpet.
  • Fremme hundesporten som aktivitet for alle.
  • Læringsarena for barn, ungdom og voksne.»

Alle som ønsker å støtte opp om Femundløpet kan bli medlemmer av Femundløpets Ambassadører. Initiativtakerne til etablering av foreningen er mennesker som over mange år har hatt et bankende hjerte og stort engasjement for Femundløpet.

Femundløpets Ambassadører er løpets venneforening og «tenketank». Her kan det klekkes ut gode ideer som fremmer løpet og sporten. Foreningen vil være en viktig samarbeidspartner i vårt utviklingsarbeid.

Styret består av:

  • Andreas Knoff Sundt
  • Audun Haugan
  • Erland Enger
  • Hanne Lunde


Vi slutter som vi startet saken, her med slutten av Halvdan Sivertsens vise: Hver gang vi møtes, har vi det bra
Vi e venna førr livet
Sånne e gode å ha

Vi heier på Femundløpets Ambassadører!

Foto Kristian Karset Broen
Foto Kristian Karset Broen