Nye oppgaver for handlere på Femundløpets sjekkpunkter?
Foto Dace Znotina

Nye oppgaver for handlere på Femundløpets sjekkpunkter?

I vår nettsidesak om handlere beskrives handlerrollen. Vi skriver blant annet: «Handler sammen med kjører og hunder utgjør et ”lag”. En handler skal kjenne reglementet, og spesielt punkter som omhandler hva som er tillatt å hjelpe kjøreren med. I prinsippet er det svært lite etter at startskuddet har gått.»

For å gjøre det litt morsommere å være handler og samtidig redusere behovet for funksjonærer på sjekkpunktene vurderer vi for Femundløpet 2023 å gi handlere oppgaven med å ta i mot og lede spannet til anvist plass ved ankomst sjekkpunkt og også sikre at spannet kommer trygt ut fra sjekkpunkt etter hvile.

En liten endring i hva handler har lov til å hjelpe med, men kanskje mest av alt en håndsrekning til Femundløpet. Å gi handlere denne oppgaven kan muligens gjøre at ventetiden for handlere som følger kjørere fra sjekkpunkt til sjekkpunkt oppleves litt kortere.

Hunder, kjører og handler kjenner hverandre. At spannet møtes av en kjent person når det kommer til sjekkpunkt og at handler også hjelper spannet ut, er en liten endring som styrker hundevelferden ytterligere.

Sportslig utvalg i Femundløpet har også under vurdering andre endringer og justeringer. Flere sjekkpunkt? Flere muligheter for dogdrop? Utvidet hviletid? Så fort mulige endringer er endelig avklart vil vi publisere dette.

Les også: