Sammen skaper vi opplevelser og varige minner
Foto Kristian Karset Broen

Sammen skaper vi opplevelser og varige minner

Som mange andre organisasjoner og bedrifter har også Femundløpet AS og løpsorganisasjonen gjort et arbeid med å meisle ut visjoner, verdier og målsettinger, både på kort og lang sikt. Våren 2022 har vi drøftet og tenkt og drøftet igjen. Organisasjonen har vært gjennom en prosess som skal hjelpe oss å gjøre Femundløpet enda bedre.
Prosesser rundt verdidokumenter og målsettingsprosesser kan ofte renne ut i sanden så fort et dokument er ferdigstilt. For å sikre oss det vi beskriver som Femundløpets visjoner, verdier og mål ikke bare blir ord, er det brutt ned til konkrete tiltak vi skal ha med oss i arbeidet med Femundløpet 2023.

Femundløpet har samlet seg rundt visjonen: Sammen skaper vi opplevelser og varige minner.

Verdier

Lista med «go’ord» ble ganske fort lang. Diskusjonene om verdier resulterte i fem begreper som skal være førende for all virksomhet i hele Femundløp-organisasjonen. Dette er hva vi landet på:

 • Likhet
 • Entusiasme
 • Fellesskap
 • Mestring
 • Naturopplevelser

Bevissthet om verdier skal hjelpe oss å skape et arrangement og en virksomhet der verdivalg ligger til grunn for alt vi gjør og legger til rette for, enten det handler om selve løpet eller det handler om rammene rundt.

Naturen er til låns

Femundløpet «bruker» skog, fjell og vidde i syv kommuner for å gjennomføre løpet. Stikker settes ut og mange mange spann kjører gjennom løypene. Potesokker faller av og det kan havne søppel i naturen. Dette vet vi ,og planlegger for, det gjennomføres ryddedugnader både umiddelbart etter løpet og så fort snøen har gått. Som organisasjon har vi et ansvar for at vårt fotavtrykk er så lite som mulig. Vi har naturen til låns fra neste generasjon.

Målgrupper

Organisasjonen Femundløpet er som en blekksprut, vi skal nå ut til både hundekjørere, altså deltagere, handlere, publikum og partnere. Og ikke minst skal vi skape gode rammer for den «målgruppa» som ikke leser særlig mye dokumenter; bikkjene.
Alle spiller en viktig rolle for at Femundløpet hvert år skal bli en realitet. Uten deltagere og hunder ikke noe løp, uten partnere ingen økonomi for å lage løp, uten publikum ingen fest.
Organisasjonen «Femundløpet» består av mange mennesker med ulike oppgaver og roller. Også dette har vært en viktig del av diskusjonene om verdier, visjoner og mål. Uten solid forankring av visjoner, verdier og mål i alle ledd vil vi ikke lykkes i arbeidet med å gjøre Femundløpet bedre og bedre, år for år.

Sammen skaper vi opplevelser og varige minner

Hovedvisjonen; Sammen skaper vi opplevelser og varige minner, har blitt delt opp og beskrevet for hvert av våre områder (målgrupper):

 • Hund: Løpsglade og skadefrie helt til mål.
 • Deltaker og handler: Hunder, natur og felleskap fra start til mål.
 • Partnere: Synliggjøring gjennom natur, sport og kultur.
 • Publikum: En opplevelse av entusiasme, natur og fellesskap.
 • Organisasjon: Sammen skaper vi Femundløpet.

Innenfor hver av disse områdene, for hver av disse målgruppene ligger disse overskriftene til grunn når vi legger konkrete planer og legger til rette for både løp og sidearrangementer.

Praksis

På alle områder har vi beskrevet hva visjonen betyr i praksis. Vi skal vise hva god dyrevelferd er i praksis. Flest mulig av Femundløpets deltagere skal komme til mål med friske hunder og store opplevelser i bagasjen og vi skal bidra til at våre partnere opplever at de er en del av et arrangement som gir dem god synlighet gjennom natur, sport og kultur. Publikum skal oppleve hundekjøring på nært hold og kunne kjenne opplevelsen av felleskap og storslått natur. Femundløpet skal berøre!
For å få dette til må Femundløpet som organisasjon være modig, engasjert, transparent og fleksibel.
Det blir ikke praksis av å formulere en målsetting

Tiltak og konkret handling er det som skal til for at visjoner, verdier og mål skal bety noe for løpet og arrangementene rundt. For å utforme konkrete tiltak har vi stilt oss følgende spørsmål:

 • Hvordan skal vi legge til rette og vise hva god dyrevelferd er i praksis?
 • Hvordan skal vi bidra til at flest mulig deltagere kommer til mål med spreke hunder og store naturopplevelser i bagasjen?
 • Hvordan skal vi gi våre partnere best mulig synlighet?
 • Hvordan gjøre Femundløpet spennende og attraktivt for publikum?

Foto Kristian Karset Broen
Foto Kristian Karset Broen