Statskog – en samarbeidspartner for Femundløpet og hver og en av oss
Foto Jon Anders Kokkvoll

Statskog – en samarbeidspartner for Femundløpet og hver og en av oss

Statskog er en viktig støttespiller for Femundløpet. Deres økonomiske bidrag er med på å gjøre Femundløpet mulig. Statskog leverer på Femundløpets visjon: Sammen skaper vi opplevelser og varige minner

Men Statskog er mye mye mer. Statskog skaper muligheter for oss alle til å oppleve norsk natur på sitt beste. Med skjøtsel av våre felles naturverdier, tilrettelegging og gjennom å stille en lang rekke koier og hytter til disposisjon for oss når vi vil ut på tur er Statskog en viktig brikke for at vi alle kan skape opplevelser og varige minner.

En av de som har stor glede av Statskog sine hytter og ser verdien av arbeidet Statskog gjør, er daglig leder i Femundløpet AS, Jon Anders Kokkvoll.

Jon Anders Kokkvoll henter ny energi i Femundmarka.
Jon Anders Kokkvoll henter ny energi i Femundmarka.


Jeg trives når jeg kan ta en timeout, gjerne i Femundsmarka hvor jeg finner ro og ny energi. Da er det godt å se og oppleve på nært hold det arbeidet Statskog legger ned for at vi alle skal kunne finne ro og glede i norsk natur, understreker Jon Anders.

Statskog sitt mandat

Vi siterer fra Statskog sine vedtekter om formål, §2:
«Foretakets mål er å forvalte, drive og utvikle statlige skog- og fjelleiendommer med tilhørende ressurser, det som står i forbindelse med dette og annen naturlig tilgrensende virksomhet. Innenfor rammen av dette kan foretaket gjennom deltakelse eller i samarbeid med andre, forvalte og drive eiendommer og andre former for tjenester innen foretakets virksomhetsområde.
Eiendommene skal drives effektivt med sikte på å oppnå et tilfredsstillende økonomisk resultat. Det skal drives et aktivt naturvern og tas hensyn til friluftsinteresser. Ressursene skal utnyttes balansert, og fornybare ressurser skal tas vare på og utvikles videre.»

Statskog har eiendommer i hele landet og en desentral organisasjon.

Statskog har 110 ansatte fordelt på 18 kontor i hele landet. Organisasjonen er delt inn i fire regioner fra Sør-Norge til Troms for tett oppfølging av Statskogs lokale aktiviteter. Statskog er vår alles ressurs.

Overnattingsmuligheter landet rundt

Har du lyst til å overnatte i naturen billig og enkelt, men eier du ikke hytte er Statskog svaret. Med over 90 hytter og 120 åpne buer over hele Norge, er mulighetene mange. Fra Nordland gjennom Midt-Norge til Sør-Vestlandet. Det finnes alltid en mulighet for overnatting nær deg. Du kan nær sagt overnatte hvor som helst, når som helst. Statskog er med å skape friluftsglede for alle.

Jakt og fiske

Å gjøre jakt og fiske tilgjengelig for alle er en viktig del av Statskog sitt oppdrag. Rett forvaltning gir rike muligheter. Statskog har tilbud over hele landet, enten du er på jakt etter villrein, skogsfugl eller andre jaktbare arter. De tusenvis av fiskevann Statskog forvalter er åpne for alle.

Du kan lese mer om alle mulighetene Statskog skaper på deres nettside.

Foto Jon Anders Kokkvoll
Foto Jon Anders Kokkvoll


Som daglig leder i Femundløpet AS er Jon Anders Kokkvoll svært glad for å ha Statskog med som en av de sentrale samarbeidspartnerne for løpet. Våre felles mål om å skape og synliggjøre naturopplevelsens verdi gjør at vi opplever dette som et givende samarbeid avslutter Kokkvoll.
Statskog byr på store opplevelser med små fotavtrykk.

Les også: