Støtt Femundløpet økonomisk

Støtt Femundløpet økonomisk

La ditt frivillige bidrag være med å støtte opp om Femundløpets videre drift og utvikling!

Femundløpet er et stort arrangement som involverer mange lag og foreninger, skoler og enkeltpersoner som til sammen utgjør flere hundre frivillige, drevet av Femundløpet AS i tett samarbeid med Femund Trekkhundklubb som er teknisk arrangør av løpet.

Femundløpet, som verdens største hundeløp, målt i antall deltakere, har mange utgiftsposter som skal dekkes for at det skal bli det storslåtte arrangementet vi ønsker. Det handler om alt fra løyper, drift av sjekkpunkter, halm og annet som skal til. Ikke minst er det kostnadskrevende å lage direktesendinger som gjør det morsomt å følge løpet fra start til mål.

Femundløpet har mange partnere som er med på å gjøre løpet mulig, noe vi er svært takknemlige for. Uten våre partnere ville vi ikke fått det til.

For at løpet skal sikres en bærekraftig økonomi også i framtida har vi vært nødt til å se nærmere på hvordan publikum, både fra fjern og nær, kan bidra til at vi kan utvikle både løpet og mediedekningen i årene som kommer. Det er vanskelig å selge billetter til et arrangement som dette, av helt åpenbare praktiske årsaker. Vi har derfor åpnet opp for muligheten for å støtte Femundløpet gjennom et frivillig bidrag gjennom VIPPS.

Foto Dace Znotina
Foto Dace Znotina