Venteliste for hundekjørerfag ved Jønsberg videregående skole

Venteliste for hundekjørerfag ved Jønsberg videregående skole

Onsdag 16.08.23 startet et nytt skoleår for hundeelevene på VG2 ved Jønsberg videregående skole. Spente og ivrige elever er allerede i full gang med sin utdanning i naturbruk med hund og hundekjøring som yrkesfaglig fordypning.

Her kan du lese mer om hund som yrkesfaglig fordypning.

Lærer ved Jønsberg VGS Jeger Bjørnson
Lærer ved Jønsberg VGS Jeger Bjørnson

Jeg treffer lærer Jeger Bjørnson på telefon på kvelden dagen etter skolestart, akkurat ferdig med fellestrening sammen med elevene, hvor temaet har vært styrke og kondisjon. Denne høsten er det ikke bare hundetrening på agendaen, men også elevene har et tøft treningsopplegg. Glad og stolt forteller han om planer og muligheter for elevene både på første og andre året.

Akkurat nå er det faktisk venteliste for å få plass på hund som yrkesfaglig fordypning VG1. Jønsberg VGS har skapt noe som er viktig og riktig gjennom dette tilbudet. Viktig for hundekjøringssporten og viktig for elevene. Utdanninga åpner muligheter som ikke finnes så mange steder. Søkere kommer både fra nærområdet, og fra andre fylker enn Innlandet.

Raskt i gang

Allerede nå første uka er elevene «kasta ut i det», da de er med på gjennomføring av hundekjørings-leir for barn opp til 12 år. En leir Johanne Sundby har arrangert over flere år med støtte fra Hamar Trekkhundklubb, Norges Hundekjørerforbund (NHF) og Norsk Siberian Husky Klubb.

Ca 15 unger er samlet på Grøtbekklia, Jønsberg VGS sitt leirsted i Trysil. Her får ungdommene prøve seg på hundekjøring sammen med ivrige unger og erfarne hundekjørere som Johanne Sundby og deres egen lærer Jeger Bjørnson. Jønsbergelevene er med som hjelpere samtidig som de setter startskuddet for en tøff og begivenhetsrik høstsesong.

Dette er et rekrutteringsarbeid som savner sidestykke. Unger som blir fortrolige med hundekjøring tidlig vil lettere velge å gå videre med dette på egenhånd. Og ungdommene fra Jønsberg får en pangstart på skoleåret sitt.

Elever og deltagere samlet på henger'n.

Elever og deltagere samlet på henger'n.

Videre utover i skoleåret blir trening av hunder og daglig stell deres nye hverdag. Kanskje er dette starten på en lang hundekjørerkarriere for flere av elevene. Hvem vet…

I løpet av høsten skal de ut for å besøke ulike hundekjørere og få deres perspektiver på sporten, de skal delta på hundekjørerseminaret på Frogner (som arrangeres av Hakadal Sledehundklubb), de skal arrangere en rekke treningssamlinger på Grøtbekklia og de skal over fjellet til Bergen Hundekjørerfestival. Elevene skal også ut i praksis på ulike kenneler som en del av opplegget på skolen og noen skal til Island på turistkennel som en del av Erasmus+.

Femundløpet – et av vinterens mål


Å kjøre løp er et av målene i skoleåret som nettopp har startet. Femundløpet står på programmet. Elevene skal «konkurrere» om 2 plasser. Motivasjon, samarbeidsevner og trening ligger til grunn for hvem som får plassene. Og de som ikke kjører vil ha viktige oppgaver som handlere.
Også MUSH Synnfjell, Gausdal Maraton og Gruveløpet står på programmet. Skolen er også medarrangør av Rookie-kurs og vil gjennomføre Norges Hundekjørerforbunds nye introduksjonskurs som en del av undervisningsopplegget.

Femundløpet viktig for mestring og læring.

Femundløpet er for skolen en veldig viktig samarbeidspartner og løpet bidrar med en solid og trygg læringsarena for både deltagere og frivillige. Løpet dekker svært mange kompetansemål forteller Jeger Bjørnson. Både deltagere, ansatte og frivillige ser veldig frem til årets løp og målet er som i fjor å lære, samtidig som de får opplever samspillet mellom hund og natur.

Egne skolehunder


Skolen har 16 sibirske huskyer som bor med læreren når de ikke jobber på skolen. Elevene får en fast hund som de følger (eller hunden følger dem) igjennom de to første skoleårene. Elevene har ansvaret for sin skolehund, med alt som hører med. Hverdagen er også møkking, foring, valpetrening og sosialisering. Rett og slett alt som har med trekkhund å gjøre står på programmet og læreplanen.
«Stallen» av hunder er noe utvidet fra forrige skoleår forteller Jeger. Vi har erfart hvor viktig det er at de som skal ut å kjøre løp kjenner alle hundene i spannet godt. Med 16 hunder har vi «nok til 2 spann», slik at vi slipper å låne hunder utenfra. Tillit og trygghet mellom elever og hunder gir den beste kvaliteten både på utdanning, trening og løpsgjennomføring.

Frivillige ved løp

Å lære om det å arrangere løp er også på programmet for elevene. Derfor vil de stille med frivillige til ulike løp, enten det handler om tidtaking, mottak av spann, vakthold eller andre av oppgavene som er nødvendig for å gjennomføre løp.

Mer om Jønsberg VGS

Jønsberg videregående skole er en naturbruksskole som ligger i flotte omgivelser i Stange kommune. For øvrig den eldste naturbruksskolen i landet, med en historie tilbake til 1847. Som eneste skole i Innlandet har de hundekjøring som fordypningsfag, både på VG1 og VG2. Engasjerte elever lærer «alt» om hundekjøring, fra valp til trekkhund. Alle hundekjøringens grener fra løping og sparkesykkel til langdistanse slede.

Landbruksutdanningen i dag er omfattende og mange velger å ta agronomutdanning før de avslutter med påbygg eller studiespesialiserende naturbruk. Det er viktig å kunne ha flere bein å stå på i landbruket og derfor har det vært svært viktig for skolen å gi elevene et bredt valg av muligheter som tilleggsnæringer til det tradisjonelle landbruket. Et av disse beina er hundekjøring og sammen med fordypningene hest, friluftsliv og realfag med dyrekunnskap, i tillegg til de tradisjonelle landbruksfordypningene gir dette elevene et solid fundament for veien videre i landbruket og den viktige jobben matproduksjon er for lande vårt forteller Jeger Bjørnson.
Skolen har nå flere år på rad hatt svært gode søkertall og det er uten tvil at samfunnet har stort behov for den kompetansen naturbrukselevene sitter igjen med etter endt skolegang.