Veteraner på jobb for Femundløpet

Veteraner på jobb for Femundløpet

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) er en viktig bidragsyter for sikkerheten under Femundløpet. Med ansvar for alle veipasseringer og ikke minst oppgaven med å hjelpe kjørerne fram til startstreken er deres arbeid av stor betydning for et vellykket arrangement.

(NVIO) er Norges største interesseorganisasjon for militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner – og deres pårørende. Organisasjonen består i dag av 7000 medlemmer og har 60 lokalforeninger over hele landet. En rask kikk på deres aktivitetskalender vitner om en levende organisasjon med høyt aktivitetsnivå.

Medlemmene representerer ulike faser i Norges moderne historie. De er veteraner fra dagens internasjonale operasjoner – og helt tilbake til Tysklandsbrigaden.

NVIO er en politisk nøytral organisasjon som jobber for å fremme interessene til veteraner og deres pårørende. NVIO driver et landsomfattende kamerat – og familiestøttearbeid.

30-40 veteraner fra hele Norges land vil være å finne på oppdrag for Femundløpet 03.-07.02.2022.
Femundløpet er svært takknemlige for innsatsen og stolte av å ha NVIO på laget.

Daglig leder i Femundløpet Jon Anders Kokkvoll har tatt en prat med NVIO.

NVIO og Femundløpet

Les også: