VM hundekjøring 2025 – alle snø-grener – legges til Røros
Foto IFFS

VM hundekjøring 2025 – alle snø-grener – legges til Røros

Dette blir stort og dette blir spennende er det første daglig leder i Femundløpet, Jon Anders Kokkvoll, «roper ut» når det nå endelig er bekreftet at VM i hundekjøring legges til Røros i perioden 6. – 12. februar 2025.

Norges Hundekjørerforbund søkte i juli Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) om 2,4 millioner kroner til arrangementet. Støtten ble innvilget og forbundet kunne gå videre i dialog med det internasjonale forbundet International Federation of Selddog Sports (IFFS).

Det er nå inngått avtale mellom IFFS og NHF om gjennomføring av VM på Røros i februar 2025. Da er alle formaliteter på plass og arbeidet både i NHFs VM-komité og hos lokale aktører på Røros kan skyte fart.

Et samlet VM for alle grener på snø har aldri vært arrangert tidligere, hverken i Norge eller i andre land, så vidt vi er kjent med. Røros er stolte over å ha fått arrangementet.

Se ogå nyhetssak på Norges Hundekjørerforbund sine nettsider.

Regional utvikling

Et VM hundekjøring på Røros vil være av stor betydning for lokal og regional utvikling i Femundløpsregionen sier Jon Anders Kokkvoll. Det vil vise fram regionen til en stor gruppe deltagere/støtteapparat og selvsagt gi mulighet for bred eksponering i media.

Et arrangement som dette vil kreve alt regionen har å by på av overnattingsmuligheter og også være en opptur for alle som jobber med servering av mat og drikke, samt øvrige deler av reiselivet. Femundløpet AS vil være en sentral aktør i gjennomføringen, noe vi er stolte og glade for poengterer Kokkvoll. Pr i dag arbeides det fremdeles med hvordan arbeidet skal organiseres og hvem som skal gjøre hva. VM-komiteen i Norges Hundekjørerforbund holder tak i dette i dialog med Femundløpet AS og Femund Trekkhundklubb.

Et samarbeid med lokale aktører innen turisme, overnatting og servering vil være avgjørende for å lykkes med arrangementet. Jon Anders Kokkvoll er tydelig på at på disse områdene er Femund Trekkhundklubb og Femundløpet AS viktige kunnskapsbærere og døråpnere.

Alle grener – bred internasjonal deltagelse

Et VM i hundekjøring i Norge i 2025 vil samle anslagsvis 300-400 deltagere fordelt på alle disipliner. En forventer ca 25-30 land representert på startstreken. Et VM vil inneholde konkurranser i følgende grener/disipliner:

Nordisk stil
 • Snørekjøring
 • Pulk
 • Combined (snørekjøring og pulk)
Slede
 • Sprint
 • Mellomdistanse
 • Langdistanse

Femundløpet 2025 vil være VM i langdistanse.

VM-komiteen møttes på Røros

VM-komiteen hadde sitt første fysiske møte på Røros helga 12.-14.01.24 der en viktig del av arbeidet var befaring på arenaer og aktuelle løypetraseer i tillegg til møter med Femundløpet AS og Femund Trekkhundklubb, lokalpolitikere og reiseliv.
Det ble funnet fram til gode arenaer og gode traséer samt andre praktiske ting som må være på plass. VM på Røros blir et kompakt arrangement med gangavstand mellom arenaer, overnatting og parkering.

Prøve-VM 2024

Femundløpet 2024 vil kunne sees på som et prøve-VM, i tillegg arbeides det for å legge 1-2 løp i nordiske grener og sprint og mellomdistanse til Røros våren 2024, slik at aktuelle løyper er tilstrekkelig testet i forkant.

NHF’s VM-komité

Klimaendringer har ført til usikre snøforhold i sentral-Europa, noe som har ført til utfordringer og flere flyttinger av internasjonale mesterskap i hundekjøring. Ved å legge et arrangement til Røros i februar vil en være tilnærmet 100% sikker på gode snøforhold.
Forbundet har nedsatt en hovedkomité som sammen med styret skal ha det overordnede ansvaret for arrangementet.

Komiteen består av følgende:

 • Knut Arne Holte (leder)
 • Steinar Johansen (nestleder)
 • Karin Bergebjørn (slede langdistanse)
 • Ann-Kristin Midtlien (nordisk)
 • Rune Hesthammer (slede sprint og mellomdistanse)
 • Frode Flathagen (styrets representant)

Magiske rammer

Jon Anders Kokkvoll poengterer at Røros i seg selv vil skape en magisk ramme rundt arrangementet, med muligheter for åpningsseremoni i Bergstaden Ziir og aktivitet på Malmplassen.
Vi håper å bidra til å skape et kompakt arrangement i hel spesielle kulturelle omgivelser, noe som gir tilreisende muligheter også utover det sportslige.

Snart i gang

Jon Anders Kokkvoll understreker til slutt at alle gode krefter vil samles for å skape de beste rammer for et VM på Røros i 2025. Når de organisatoriske rammene har falt på plass vil vi bruke vårt nettverk og vår erfaring til beste for alle grener innen hundekjøringa avslutter Kokkvoll.

Femundløpet poengterer at det vil kreve en styrkning av staben lokalt og god forankring inn mot parter som vil bli berørte. Dette vil være en glede sier Jon Anders Kokkvoll.

Selve VM-arrangementet bygges rundt erfaring, rammer og nettverk som Femundløpet over tid har bygd opp. VM 2025 skal oppleves som noe positivt for hele vår region.

Foto Mats Jørgensen
Foto Mats Jørgensen