Tynset - sjekkpunkt og Dog-drop
Foto Kari Toft

Tynset - sjekkpunkt og Dog-drop

Tynset kommune er vertskommune for sjekkpunkt og dog-drop Tynset.

Sjekkpunkt for F450 og dogdrop for F650

Ordinært sjekkpunkt for kjørere i F450.

Dog-drop for F650 på vei fra Søvollen til Orkelbogen.

I tilknytning til sjekkpunktet vil det være dog drop for F650, på veien mellom sjekkpunkt Søvollen og sjekkpunkt Orkelbogen.

Sjekkpunkt og Dog-drop vil ligge ved jordet ved Tynset Bru, etter at kjørerne har krysset Glomma. Arena kart kommer.

Arenakart

Arenakart Sjekkpunkt Tynset 2024

Arenakart Sjekkpunkt Tynset 2024

Last ned arenakart her

Oppstallingsområdet

Inne på oppstallingsområdet vil det være tilgang på halm, river og annet som er nødvendig for opprydding. Det vil også være merket vei til vannhull hvor deltagerne kan hente vann.

Parkering

Parkering for handlere er ved rundkjøringen. Innkjøring til parkeringen er like ved rundkjøringen i retning Alvdal/Kvikne og markeres med skilt.

Publikum kan parkere hos Outdoormotor Tynset og ved Tynset Diesel. Her er det laget gangveier ned på publikumsområdet.

Overnatting

Det vil bli satt ut flere lavvoer ved sjekkpunktet hvor deltagerne kan hvile.

Øvrige overnattingsmuligheter:

Tynset Hotell
Tlf: 62 48 06 00
Se Tynset hotel sin hjemmeside

Tynset Rom og Camping
Tlf: 62 48 03 11
Se Tynset Rom og Camping sin hjemmeside

Servering:

Det vil bli enkel servering av mat og drikke på sjekkpunktet. Betaling med VIPPS.

Ansvarslige for sjekkpunktet

Sjekkpunktet og dog drop vil driftes av elever og lærere ved Tynset Ungdomsskole, som en del av valgfag frivluftsliv.

Kontaktperson Tynset Ungdomsskole Marit Hegseth Rønning.
Send en mail hvis du har spørsmål marit.hegseth.ronning@tynset.kommune.no
Mobil 95 92 70 82

Våre samarbeidspartnere

Camp Tynsetingen

Tynsetingen vil tilrettelegge for familieaktiviteter på samme sted som 2023 i tidsrommet 11.00 - 15.00 lørdag 10.02.24. Det vil bli blant annet scooterkjøring for barn, skøytebane, leker og aktiviteter, servering i lavvoen, grilling og bålpanner. Hele Tynset sentrum vil i tillegg preges av at det er Femundløpet, blant annet med utstillinger i butikkvinduene. Vi oppfordrer til å ta en av bysparkene fatt for å få med seg alt som skjer både i sentrum og på Camp Tynsetingen.

Veibeskrivelse fra Røros

Google: