Covid 19 - oppdatering

Covid 19 - oppdatering

Femundløpet følger de til enhver tid gjeldende nasjonale og lokale bestemmelser. Vår informasjon vil bli oppdatert løpende i tråd med endringer i nasjonale eller lokale bestemmelser.

Utenlandske deltakere som har folkeregistrert bostedsadresse utenfor Norge må ha EU-koronasertifikat og sende bekreftelse på dette til sekretariatet innen 15.01.22. Deltakere med EU- koronasertifikat slipper innreisekarantene, jfr covid-19-forskriftens vedlegg D.

-Vi skal gjøre alt for at Femundløpet skal kunne gjennomføres som planlagt og hvis nødvendig innføre de smittevernrutiner myndighetene mener er nødvendig ut fra smittesituasjonen, sier covid-19 koordinator i Femundløpet, Guro Mathisen.

Covid-19 koordinator Guri Mathisen
Covid-19 koordinator Guri Mathisen

Pr 26.11.21 er det ingen nasjonale eller lokale restriksjoner som vil påvirke gjennomføringen av Femundløpet, men dette kan raskt endre seg. Dialog med kommunelegen gir oss trygghet for at vi kan planlegge start, sjekkpunkter, folkefest og målgang slik vi ønsker.

Vi er i løpende kontakt med kommuneoverlegen i Røros og vil rett etter årsskiftet ha et felles møte med alle kommunene i regionen, for å bli enige om beste praksis ut fra status medio januar.

Status lokalt medio januar vil avgjøre hvorvidt Femundløpet må forholde seg til lokale restriksjoner.

Det viktigste vi alle kan gjøre er å ta smittevern på alvor:

  • Vask hender.
  • Hold avstand
  • Hold deg hjemme hvis du er syk.

Tar vi alle hensyn til at pandemien ikke er over, bidrar vi alle til at vinterens løp kan arrangeres etter planen.

Les også: