Samarbeid og nettverk nøkkelen til suksess

Samarbeid og nettverk nøkkelen til suksess

Femundløpet har en lang rekke samarbeidspartnere. Alle er på sitt vis med på å gjøre Femundløpet mulig, enten de bidrar med rene sponsorkroner eller varer og tjenester. Det man slipper å kjøpe av varer og tjenester er jo for i all praktisk forstand et like viktig økonomisk bidrag som rene kroner. Også kommuner, fylkeskommuner og statlig virksomhet som Statskog yter sin økonomiske skjerv.

Å skape en fest som lever i dagevis, både i Bergstaden Røros og på alle sjekkpunktene, er ingen liten affære. Partnere, frivillige organisasjoner, lag og foreninger og skoler gjør opplevelsene langs sporet unike.

Vertskommuner

Femundløpets trasé går gjennom mange kommuner, Røros, Trysil, Os, Rendalen, Tolga, Enderdal og Tynset. For kommunene i regionen er Femundløpet som en stor mulighet for å skape blest om sin kommune og det hver enkelt av dem har å by både fastboende og tilreisende.

Både Innlandet Fylkeskommune og Trøndelag Fylkeskommune er også sentrale samarbeidspartnere som er med på å styrke løpet på overordnet nivå, fordi Femundløpet løfter fram og skaper utviklingsmuligheter for både næringsliv, reiseliv og befolkningen i en stor del av fyket.

Hvorfor skal partnere ville bidra til Femundløpet?

Femundløpet står for engasjement, mestring, glede, nærhet til naturen og løfter fram friluftslivets gleder og ikke minst hundekjøring som idrett. Det skal alltid være positivt å bli assosiert med Femundløpet. Våre partnere skal oppleve stolthet ved å bli eksponert som bidragsyter.
Les også saken om Femundløpet, bærekraft og sosialt entreprenørskap.

Små og store – alle fyller en funksjon

Femundløpet har både små og store samarbeidspartnere. Alle betyr noe og alle betyr mye, på hvert sitt vis. Det spenner fra Galåvolden Gård (lenke) til Aker BioMarine og Rørosbanken. Spennet er i seg selv interessant og forteller noe om hvor mange brikker som må legges for at puslespillet skal bli et helt bilde. Alle som bidrar er en del av en stor helhet.

Hvem er de alle sammen?

Dette er våre økonomiske støttespillere fra næringslivet (lenker):

Statskog er også en av løpets økonomiske støttespillere.

Disse bidrar med varer, tjenester og premier (lenker):

Rørosmuseet stiller Malmplassen til disposisjon. Femundløpet er trolig verdens eneste idrettsarrangement der arenaen står på Unescos verdensarvliste.

Så var det de frivillige organisasjonene og skoene da… Medvandrerne, NVIO, Barnekreftforeningen og skolene . Uten frivillige vil vi ikke lykkes med å skape den festen vi ønsker. Det er bare å ta av seg hatten og takke alle frivillige som stiller opp for Femundløpet.

Samarbeid JCP

Jarle Ring i JCP Nordic gjør en jobb for Femundløpet. Ser du på nettsida vår under «Om oss», finner du han med tittelen «sponsorjeger». JCP jobber med å selge inn Femundløpet til nye bidragsytere og holdere i trådene med de bidragsyterne som allerede er på banen. Vel jakter JCP sponsorer, men ikke bare det. De jakter også nye arrangementer. Sponsorene skal få mulighet til å bidra med aktivitet, noe som igjen gir ønsket synlighet. Løpet i 2022 skal sette en ny standard for publikumsopplevelsen på sjekkpunktene og i Røros.

Magasin

I samarbeid med Rørosnytt skal Femundløpet på nytt utgi et magasin for løpet i 2022. Annonsesalg finansierer prosjektet og gjør det mulig å distribuere magasinet til alle husstander i regionen. Magasinet skal spre kunnskap både om hundekjøring og alt det spennende som skjer i Femundløp-regionen.

Varige verdier skapes gjennom samarbeid
Femundløpet arrangeres for 33.gang i 2022. Historien beviser framtiden. Så lenge løpet ikke stoppes av en pandemi eller en storm vil det være der. I begynnelsen av februar hvert år snur man regionen på hodet og et nasjonalt (og internasjonalt) fokus rettes mot Røros.
De samarbeidskonstellasjonene som bærer løpet løftes fram i lyset og man viser i praksis at samarbeid og nettverk er det som gjør Femundløpet til det det.

Les en lengre utgave av artikkelen om samarbeid her.

Foto Alexander Galak
Foto Alexander Galak