Praktisk informasjon for deltakere
Foto Geir Sørmoen

Praktisk informasjon for deltakere

Her finner du oppsummert informasjon som er viktig for for deg som skal delta i Femundløpet 2023.
Husk at det er hver enkelt sitt ansvar å være oppdatert på regelverk og annen informasjon.

Her finner du presentasjonen fra digitale kjørermøter 22.01.23.

Regelverket for Femundløpet 2023 finner du her.

Ankomst, registering og fotografering

Obligatorisk for deltakere.
Registrering, egenerklæring, veiing av nødfòr, chipliste, Racevet kontroll og evt. kjøp av engangslisens og foto skjer i sekretariatet onsdag 1.feb og 2.feb ved Verket Røros, Sundveien, Røros.
Se program åpningstider.

Alle deltakere fotograferes ifm registreringen til bruk på våre digitale flater Femundløpet LIVE. Deltaker kan stille i eget kjøreantrekk. Fotografering gjennomføres av elever fra Chamedia.

Digitale kjørermøter

Obligatorisk for deltakere. Vi gjennomfører kjøremøter søndag 22.JANUAR 2023.

Egenerklæring og chipliste


Ved registrering på Røros må du levere en liste med chip-nummer til alle hundene i spannet ditt. Denne skal leveres i sekretariatet ved registrering. Chip-liste kan gjerne lastes ned og fylles ut hjemme. Vi oppfordrer til å benytte QPAWS Dog activity app.

Dokumentasjon på pres-race veterinærsjekk

Som det framgår av reglene for 2023 er det krav om at pre-race veterinærsjekk for F650 og F450 skjer hos egen veterinær før ankomst Røros. Det måleveres dokumentasjon på at sjekk er gjennomført ved registrering. For Fjunior og F200 har vi med bistand fra NHF innhentet avklaring om at pre-race vetsjekk ikke trenger gjennomføres. All nødvendig informasjon finner dere her.

HQ, løps- og mediasekretariat

Etter gjennomført registrering finner du oss i Tollef Bredalsvei 13, 7374 Røros.
Kontaktinfo finner du her.

Åpningsseremoni


Obligatorisk for deltakere. Alle deltakere, frivillige, partnere og andre inviteres til en stilfull kulturell åpning av Femundløpet 2023 / NM langdistanse 2023 i Bergstadens Ziir onsdag 1.februar 2023, kl 18:00.

Dog-drop for F650

Femundløpet ønsker å prøve ut Dogdrop i 2023 for F650 på sjekkpunkt Tufsingdalen og villmarkssjekkpunkt Tynset. Det er mulighet til å sette ut hund(er), KUN på vei fra Søvollen til Orkelbogen.

Sjekkpunktene

Alle sjekkpunkt åpner i god tid før første spann har ankomst. Det er muligheter overnatting for deltaker i egen soveenhet. Salg av varm og kald drikke samt tørrmat og middag.

Femundløpet LIVE 2023


Det er kun en kanal du finner all offisiell informasjon fra Femundløpet 2023;
FEMUNDLØPET LIVE 2023.
Vi legger i år opp til et eget live-senter med GPS-tracking, resultatservice, liveoppdatering og tv-produksjon. Et av hovedmålene er at alle deltakere skal filmes fra start og målgang. I tillegg
tester vi ut webkamera på flere av sjekkpunktene. Studioanker er Nina Skramstad.

Resultatservice og GPS-tracking

QPAWS resultatsystem og GPStrackerposisjon blir liggende tilgjengelig for alle på Femundlopet.no.

Pålagt reklame og GPS-tracker

Vi viser til vårt reglement pkt. 3.7. Alle deltakere får utdelt GPS-tracker som skal følge løpssleden gjennom hele løpet. GPS-trackeren danner grunnlaget for tidtaking, posisjonering og tvgrafikken. Ikke innlevert GPS-tracker etter løpet kreves erstattet av deltaker.

Mushers Dinner

Etter løpet har vi gleden å invitere til Mushers Dinner og en avslutningsfest med bar.
Informasjon og mulighet for å kjøpe billetter finner du her.

Hvile på sporet - halm ikke tillatt

Deltaker som planlegger hvile på sporet kan kun bruke høy. Høy må deltaker selv ordne. Halm tillates ikke ut fra sjekkpunktet.

Stevneveterinær

Foto Jon Anders Kokkvoll
Foto Jon Anders Kokkvoll


I h.h.t. forskrift er veterinær Arild Magnus Jøssund oppnevnt som arrangementets stevneveterinær.

Løpskafé

Alle sjekkpunkt har løpskafè der du og ditt team kan kjøpe varme- og kalde måltider.

Starttider

Alle klassene starter i Kjerkgata i Røros sentrum. Oppstalling i Bergmannsgata, på Malmplassen og på Jernbaneparkeringen. Alle spann vil få hjelp av ATV og mannskaper i forbindelse med starten. Mer
informasjon blir gitt på kjørermøtene.

Torsdag 2.febbruar 2023

  • F-650 kl 10:00 - startintervall 2 minutter
  • F-450 kl 16:00 - startintervall 1 minutt

Fredag 3.februar 2023

  • F-Junior kl 11:00 - startintervall 1 minutt
  • F-200 kl 11:30 - startintervall 1 minut

Målarena Malmplassen

Det er målgang for alle klasser på Malmplassen i Røros. Ved målgang eller DNF så SKAL alle veterinærbøker, GPS og handlervester innleveres og kvitteres.

Vei- og parkeringsavgift

Det er bomvei inkl parkering til Søvollen og Orkelbogen. Parkeringsavgift på øvrige sjekkpunkt.

Maksimaltid

Siste frist for utkjøring fra sjekkpunkt Tolga er mandag 6.februar 2023, kl 12.00 jf. løpsreglement 4.19. Ved senere utkjøring settes status på deltaker DNF. Deltaker kan velge å fullføre utenfor konkurransen.

Nyttige kontakter

Daglig leder
Jon Anders Kokkvoll
+47 480 11 564
post@femundlopet.no

Sekretariat, Gro Åsne Lohn
+47 936 58 246
sekretariat@femundlopet.no
Løpsleder, Rune Hesthammer
+47 416 64 763
Rune.Hesthammer@vestby.kommune.no
Stevneveterinær, Arild Jøssund
+47 952 14 880
arildvet@gmail.com
TD-leder
Anne-Grethe Sætrang
+47 95851399
agzrang@online.no
Media
Eli Vogt Godager
press@femundlopet.no
+47 95 93 65 83

650 frivillige og 650 km trasé venter på dere.

Ta vare på dere selv, hundene og teamet og bidra med å gi oss alle varige gode minner!
Velkommen!

Les også: